Jak zadbać o komfort pracy w niesprzyjających warunkach?

Praca jest ogromną częścią życia każdego człowieka. Większość osób spędza w niej średnio 40 godzin tygodniowo, dlatego ważne jest, aby odbywała się ona w komfortowych, bezpiecznych dla zdrowia warunkach. Na zagrożenia wynikające z codziennego wykonywania obowiązków najbardziej narażone są osoby pracujące na placach budowlanych – ale nie tylko. Jak zatem zadbać o komfort pracy, niezależnie od jej specyfikacji?

Czym jest praca w niesprzyjających warunkach?

Wiele osób wykonuje ciężkie i szkodliwe zawody, które jednak odgrywają bardzo dużą rolę w społeczeństwie. Pracę w niesprzyjających warunkach można mówić wtedy, gdy na pracownika podczas wykonywania obowiązków zawodowych oddziałują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie. Wśród nich wyróżnia się m.in. czynniki szkodliwe, uciążliwe oraz niebezpieczne. Te z kolei dzielą się na fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Jak zatem zadbać o komfort i bezpieczeństwo pracy w niesprzyjających warunkach? Podstawą jest stosowanie się do zasad BHP oraz korzystanie ze specjalnej odzieży ochronnej, którą zgodnie z prawem musi zapewnić pracodawca.  

Odzież ochronna a praca w niesprzyjających warunkach

Odzież ochronna obejmuje różne elementy ubrań oraz akcesoriów, które okrywają lub zastępują odzież osobistą pracownika i chronią przed szkodliwymi czynnikami. Dzielą się one na kilka kategorii, które różnią się zakresem czynników szkodliwych, przed którymi chronią oraz zapewnianego obszaru chronionego. Pierwsza z nich obejmuje m.in. odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi, termicznymi, atmosferycznymi i wodą, a także przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem. Na podstawie drugiego kryterium można wymienić natomiast odzież chroniącą tułów, nakrycia głowy, obuwie, a także ochraniacze na poszczególne partie ciała. Jeśli szukasz odzieży ochronnej w Żarach, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu, który prowadzi także sprzedaż internetową!

Należy pamiętać o tym, że o funkcjonalności ubrań i akcesoriów ochronnych w dużej mierze decyduje ich jakość. Muszą one być bowiem wykonane ze specjalnych materiałów. Istotne są także ich właściwości użytkowe, czyli trwałość, właściwości higieniczne oraz wygoda użytkowania. Odzież musi być także prawidłowo dobrana do wymiarów ciała użytkownika. Spełnienie tych wszystkich wymogów zagwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, lecz także i komfort pracy w niesprzyjających warunkach.