Jak dbać o bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości?

Prace, które wykonywane są w niekorzystnych i szkodliwych warunkach, często wiążą się z ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Należą do nich przede wszystkim te, które przeprowadzane są na dużych wysokościach. Pracownicy powinni wówczas mieć zapewnione niezbędne środki ochrony indywidualnej, które zagwarantują im maksymalne bezpieczeństwo. Z artykułu dowiesz się, o jakie elementy wyposażenia powinien zadbać każdy pracodawca.

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej to sprzęt, który może być przeznaczony do noszenia lub użytkowania przez pracownika, a także wszelkie elementy dodatkowe mające na celu ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z rodzaju wykonywanej pracy. Normy dotyczące ich stosowania regulowane są prawnie, a za ich nieprzestrzeganie grozi surowa kara. Pracodawca jest więc zobowiązany do zapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej, pracownik natomiast – do wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem i zawsze wtedy, gdy występuje zagrożenie. Ponadto osoba zatrudniona powinna być zapoznana z:

  • ryzykiem zawodowym,
  • przepisami BHP,
  • protokołem bezpieczeństwa,
  • kolejnością wykonywanych zadań.

Praca na wysokości a środki ochrony indywidualnej

Dobranie odpowiednich środków ochrony osobistej musi być poprzedzone szczegółową analizą zagrożeń istniejących w miejscu pracy, sprawdzeniem stanu technicznego i stabilności konstrukcji, a także oceną zarówno ryzyka, jak i indywidualnych predyspozycji zatrudnionego. Na tej podstawie określane są niezbędne elementy ochronne, które przydzielane są pracownikom w oparciu o charakter zajmowanego stanowiska. Mogą one obejmować m.in.:

  • kaski ochronne,
  • buty ochronne,
  • szelki bezpieczeństwa,
  • amortyzatory z linką bezpieczeństwa,
  • uprząż.

Wszystkie z nich powinny spełniać wszelkie wymagania dotyczące swojej specyfikacji i charakteryzować się najwyższą jakością – profesjonalny sprzęt do pracy na wysokości w Żarach znajdziesz w naszym sklepie, który prowadzi sprzedaż stacjonarną i internetową.

Co o pracy na wysokości mówią przepisy prawa?

Normy dotyczące pracy na wysokości regulowane są przede wszystkim przez rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). Mogą ją wykonywać tylko osoby spełniające określone warunki, które potwierdzone są orzeczeniem lekarskim. Przepisy Kodeksu Pracy zabraniają bowiem dopuszczenia do pracy w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań.

Ponadto, poza zapewnieniem środków ochrony indywidualnej, istotne jest również zabezpieczenie przestrzeni na wysokości. Zasady BHP jasno informują o tym, że powierzchnia wzniesiona na wysokość 1 m powinna być opatrzona balustradami. Dodatkowo obszar często zabezpieczany jest specjalną siatką, a także wyposażany w schodnie czy rusztowania, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi poziomami. Na wysokościach do 4 metrów dopuszczalne jest także stosowanie drabin.

Choć dbanie o bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości jest obowiązkiem przede wszystkim pracodawcy, każda osoba zatrudniona musi w sposób odpowiedzialny i prawidłowy korzystać ze środków ochrony osobistej. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w dużym stopniu zmniejsza bowiem ryzyko, które wiąże się z codziennym wykonywaniem obowiązków.